Nyt modultestmateriale til Danskuddannelse 2, modul 4 og 5

06-02-2024

SIRI har udgivet nyt modultestmateriale til Danskuddannelse 2, modul 4 og 5, som træder i kraft pr. 1. marts 2024.

Det betyder, at der er kommet en del nye formater, både mundtligt og skriftligt, som undervisere og kursister skal sætte sig ind i. I det nye materiale udvides modultesten på Danskuddannelse 2, modul 5, så den både er mundtlig og skriftlig. Der er udviklet informationsark til undervisere om de nye opgaveformater samt udarbejdet eksempler på de nye formater til brug i undervisningen.

Find informationsark og eksempler på nye formater her.

Som noget nyt har SIRI uploadet de nye læse- og skriveopgaver i en OBU-venlig variant, hvilket kan lette proceduren omkring afholdelsen af modultest på særlige vilkår.

Der er udelukkende forstanderen på sprogcentret, der kan få tilsendt den fortrolige del af modultestmaterialet.

Udvikling af vejledninger på modultestområdet

I 1. kvartal 2024 påbegyndes en revision af den eksisterende Vejledning til modultestning (2020) samt Oversigt over samtlige skriftlige og mundtlige modultest (2023).