Husk tilmeldingsfristen til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven den 4. marts 2024

26-01-2024

De afsluttende danskprøver bliver afholdt to gange om året i maj/juni og i november/december. Den 4. marts 2024 er der tilmeldingsfrist til de afsluttende danskprøver for prøveterminen maj/juni 2024.

Du tilmelder dig en danskprøve direkte ved en af de 47 sprogskoler landet over, som er udpeget til at holde prøver. Når du tilmelder dig prøven, tilmelder du dig både den skriftlige og mundtlige del af prøven. Prøve i Dansk 1 holdes den 16. maj 2024, Prøve i Dansk 2 holdes den 15. maj 2024, Prøve i Dansk 3 holdes den 14. maj 2024 og Studieprøven holdes den 13. maj 2024.

Find en oversigt over alle sprogskoler, der er udpeget til at holde prøver, her.  

Alle prøvedeltagere skal fremvise gyldig legitimation for at kunne deltage i prøven. Hvis du ikke er tilknyttet sprogskolen, skal du desuden betale et gebyr for at deltage i prøven. Gebyret betales til den sprogskole, hvor du tager prøven.

Læs mere om krav til gyldig legitimation og gebyr for prøverne her.

Særligt for Studieprøven

Hvis du tidligere har været tilmeldt hele Studieprøven, men ikke har bestået enten den skriftlige eller den mundtlige del, kan du nøjes med at tilmelde dig den del af prøven, du ikke har bestået. Hvis du herefter består denne del, kan du overføre resultatet fra den tidligere beståede del og få et prøvebevis.