Finansloven 2024: Ingen midler til Efteruddannelsespuljen

26-01-2024

På Finansloven 2024 er der fremover ikke afsat særskilte midler til efteruddannelse af medarbejdere ved sprogcentre gennem den pulje, der er kendt som efteruddannelsespuljen. Efteruddannelsespuljen har tidligere finansieret både en åben ansøgningspulje, som kunne søges af sprogcentre m.fl. til efteruddannelsesaktiviteter og udviklingsprojekter på danskuddannelsesområdet, og forskellige efteruddannelsesaktiviteter afholdt af SIRI i samarbejde med bl.a. VIA University College og Københavns Professionshøjskole.

I 2024 vil det derfor ikke være muligt for SIRI i samme omfang som tidligere at tilbyde efteruddannelsesaktiviteter. De efteruddannelsesaktiviteter, der tidligere har været finansieret af efteruddannelsespuljen og afholdt af SIRI er:

  • Kurser for nye eksaminatorer og censorer ved danskprøverne
  • Bedømmertræningsmøder for eksaminatorer og censorer ved danskprøverne
  • Den årlige lærerkonference
  • Seminar for nye ledere

Ligeledes vil der ikke blive udbudt en ansøgningspulje i 2024.

SIRI arbejder på at udvikle forskellige former for alternative løsninger og formater, der gør, at SIRI også fremover kan tilbyde udvalgte efteruddannelsesaktiviteter til bl.a. eksaminatorer og censorer på prøveområdet samt understøttelse af faglig udvikling og videndeling blandt undervisere, vejledere og ledere på danskuddannelserne.     

Særligt vedr. efteruddannelse på prøveområdet

De årlige modultestseminar og censorkonferencer for beskikkede censorer ved danskuddannelserne vil således ikke blive afholdt i 2024. Som erstatning for censorkonferencerne forventer SIRI at afholde en efteruddannelsesaktivitet i efteråret 2024, hvor der både kan deltage eksaminatorer og udpegede og beskikkede censorer. Det forventes, at aktiviteten vil blive særligt målrettet nye eksaminatorer og censorer, og det vil formentlig blive med deltagerbetaling. Der vil blive udsendt mere information om dette senere på året.

Eksaminatorer og censorer ved danskprøverne kan fortsat finde hjælp og vejledning i SIRIs vejledninger for eksaminatorer og censorer og har mulighed for at træne bedømmelse på SIRIs digitale bedømmertræningssite.

Find mere information samt link til bedømmertræningssitet her.

SIRI anbefaler fortsat, at nye eksaminatorer introduceres grundigt til rollen som eksaminator, inden vedkommende selv skal fungere som eksaminator. Det kan fx gøres ved, at I lokalt på sprogcentrene lader en af jeres trænede eksaminatorer gennemgå

Særligt vedr. efteruddannelse på modultestområdet

Modultestere kan fortsat finde hjælp og vejledning i SIRIs vejledninger om modultestning. Der vil i løbet af 2. kvartal blive åbnet for, at også modultestere kan træne bedømmelse på SIRIs digitale bedømmertræningssite, i første omgang med mulighed for træning af bedømmelse af modultest på udvalgte moduler på DU2.