Danskuddannelse

Danskuddannelse har til formål at voksne udlændinge opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark.

Danskuddannelse skal give borgerne forudsætninger for at klare sig i job, uddannelse og som deltagende medborgere. Nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år, kan i langt de fleste tilfælde få gratis danskuddannelse i 5 år. Nyankomne, der flytter til Danmark får tilbuddet om danskuddannelse fra deres bopælskommune. EU-grænsependlere kan kontakte arbejdsstedskommunen for at få tilbudt danskundervisning.

Danskuddannelsernes opbygning

Danskuddannelserne indeholder undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarked- og samfundsforhold i Danmark. Der er tre danskuddannelser, som alle er opbygget i seks moduler. Hvert modul afsluttes med en modultest. Hver af uddannelserne afsluttes med prøver i dansk. Det er sprogcentret, der visiterer borgerne til den relevante danskuddannelse og det relevante modul. 

  • Danskuddannelse 1 (DU1) er for kursister, der ikke kan læse og skrive på deres modersmål. Det er også for dem, der ikke kan det danske alfabet og skriftsystem. Uddannelsen er opdelt i seks moduler.
  • Danskuddannelse 2 (DU2) er for kursister, der har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Uddannelsen er opdelt i seks moduler.
  • Danskuddannelse 3 (DU3) er for kursister, der har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund og så godt et kendskab til fremmedsprog, at de kan forventes at tilegne sig dansk forholdsvis hurtigt. Uddannelsen er opdelt i fem moduler. Der er også et sjette modul, der er målrettet kursister, der planlægger at studere på dansk i Danmark.

Når en borger henvises til danskuddannelse sker visitationen på sprogcentret. Borgeren visiteres til én danskuddannelse med udgangspunkt i borgerens skole- og uddannelsesbaggrund. Indplacering på et modul, der passer til borgerens sproglige niveau, er afgørende for udbyttet af kurset. Kommunerne skal sende et henvisningsbrev med tilbud om danskuddannelse inden for en måned efter de har overtaget ansvaret for borgeren.

Varighed. Hver af de tre danskuddannelser er et deltidsstudie. Tilbuddet om danskuddannelse gælder i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor borgeren kan begynde på uddannelsen. Der er løbende start på uddannelserne gennem året. Henvisningsbrevet udgør dokumentation for starttidspunktet på de 5 år. Sprogcentrene skal tilrettelægge undervisningen, så kursisten kan gennemføre uddannelsen på 3 år.

En fuldstændig oversigt over danskuddannelsernes opbygning finder du i Danskuddannelsesmodellen (pdf). Du kan læse mere om undervisningsindholdet på Danskuddannelse 1, 2 og 3 i bilagene til Bekendtgørelse af Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (uim.dk).

En nærmere beskrivelse af kommunernes ansvar og tilbud om danskuddannelse finder du i Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Se mere om hvordan kommunernes tilsyn løbende kan bidrage til at højne kvaliteten i uddannelserne.

Undervisere

Det er et krav, at underviserne på danskuddannelserne har en master i dansk som andetsprog eller har afsluttet uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog (DAV-uddannelsen), er begyndt på en af uddannelserne inden for et år efter første ansættelse, eller er godkendt af en skoleansvarlig myndighed som lærer ved dansk som andetsprog for voksne indvandrere før 1. august 1998.

Kontakt Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på med spørgsmål til kravene til at undervise i dansk som andetsprog.

Udbydere af danskuddannelser

Det er en kommunal opgave, at udbyde danskuddannelse. Kommunen kan opfylde sin forpligtelse ved at:

  • Tilbyde undervisning på et kommunalt sprogcenter. Det kan eventuelt være i samarbejde med en eller flere andre kommuner
  • Indgå en driftsaftale om danskuddannelse med en udbyder.

Se mere om den kommunale forpligtelse i Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (uim.dk).

Hvis kommunen ikke selv tilbyder danskuddannelse, skal opgaven i udbud. Regler for og vejledninger til udbud finder du på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Kommunernes Landsforening har udarbejdet en vejledning i udbud af danskuddannelse.

Lovgivning, vejledning og faglige retningslinjer

De gældende regler for danskuddannelse kan du finde på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udarbejder faglige vejledninger, herunder for danskuddannelse, dansk- og vidensprøver, kvalitetssikring og tilsyn, m.m. Det sker bl.a. i tæt dialog med kommunale og private sprogcentre, som varetager danskuddannelse og afholder prøver.

SIRI udarbejder og afholder kurser, seminarer og konferencer som en del af kvalitetssikringen af danskuddannelserne.

%MCEPASTEBIN%