Undervisningsstart

Tilbud om danskuddannelse får du gennem din kommune. Gennem en samtale på sprogcentret får du en vurdering af, hvilken uddannelse og hvilket niveau, du kan starte på.

Når du flytter til Danmark sender din kommune et brev til dig, hvor du bliver henvist til danskuddannelse. I brevet vil der stå, hvordan du starter og tager kontakt til sprogcentret.

Brevet kommer inden for den første måned efter du er flyttet til kommunen. De fleste kommuner vælger at sende et brev med sikker post (fx eBoks, Digital Post, Mit.dk), hvor der står, hvordan du starter på danskuddannelse. Hvis du ikke har modtaget et brev om danskuddannelse, skal du kontakte din kommune.

Du kan starte på danskuddannelsen, når kommunen har henvist dig til et sprogcenter og du har haft en samtale med sprogcentret om dit niveau.

Samtale og visitation til danskuddannelse

På sprogcentret vil en medarbejder gennem en samtale vurdere, hvilken danskuddannelse og hvilket modul, du kan starte på. I samtalen fortæller du lidt om dig selv, din skolebaggrund m.m. Hvis du har nogle særlige udfordringer, hvis du fx er ordblind vil I også tale om det.

På baggrund af samtalen vil sprogcentret visitere dig til den danskuddannelse og det modul, som passer til dit sproglige niveau og som du vil få bedst udbytte af. Typisk vil du kunne starte undervisningen allerede i samme uge eller ugen efter.

Sprogcentrene tilbyder både undervisning i dag- og aftentimer. Du kan tilpasse undervisningen med fx dit studie eller dit arbejde. Nogle sprogcentre tilbyder også undervisning om lørdagen.

Læs mere om danskuddannelserne her.

Frit valg af sprogcenter

Hvis du hverken modtager ydelser til forsørgelse eller beskæftigelsesrettede tilbud fra det offentlige, kan du frit vælge, hvilket sprogcenter du vil gå til danskuddannelse på. Hvis du modtager ydelse eller beskæftigelsesrettede tilbud, kan du spørge kommunen, om du kan få lov til at vælge et bestemt sprogcenter, men kommunen kan eventuelt sige nej til dit ønske. Nogle vil vælge et sprogcenter tæt på bopælen, og andre vil vælge et sprogcenter fx i nærheden af deres arbejde i en anden kommune.

Du skal hurtigst muligt give besked til din kommune, hvis du ønsker undervisning hos en bestemt udbyder.

Sprogcentret vurderer dit niveau

Du kan ikke selv at vælge, hvilken danskuddannelse du vil starte på. Sprogcentret indplacerer dig på en danskuddannelse og et modul ud fra jeres visitationssamtale. Hvis du er usikker på, om du er placeret på det niveau, der passer til dig, kan du tale med sprogcentret om du kan få en ny samtale.

Læs mere om, hvordan sprogcentret vurderer dit niveau.