Danskuddannelser

Danskuddannelse er et gratis tilbud til nyankomne udlændinge.

Danskuddannelsen skal give dig færdigheder i dansk, så du kan klare dig som borger i Danmark, i job eller i uddannelse. Du får indsigt i sproget, samfundsforhold og dansk kultur. Danskuddannelsen er tilrettelagt, så den kan gennemføres inden for 3 år.

Danskuddannelse, der passer

Du kan ikke selv vælge, hvilken danskuddannelse du vil gå på. Når du starter på sprogcentret, skal du have en samtale, hvor sprogcentret vurderer, hvilken uddannelse og niveau, der passer til dig.

For at få det bedste resultat af din undervisning er det vigtigt, at du starter på den danskuddannelse og det niveau, der passer til dig.

Alle får tilbud om at deltage i én af danskuddannelserne:

 

  • Danskuddannelse 1 (DU1) er for kursister, der ikke kan læse og skrive på deres modersmål. Det er også for dem, der ikke kan det danske alfabet og skriftsystem. Uddannelsen er opdelt i seks moduler.

  • Danskuddannelse 2 (DU2) er for kursister, der har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Uddannelsen er opdelt i seks moduler.

  • Danskuddannelse 3 (DU3) er for kursister, der har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund og så godt et kendskab til fremmedsprog, at de kan forventes at tilegne sig dansk forholdsvis hurtigt. Uddannelsen er opdelt i fem moduler. Der er også et sjette modul, der er målrettet kursister, der planlægger at studere på dansk i Danmark.

Se en grafisk oversigt over danskuddannelser, moduler og prøver

Undervisningen foregår på et sprogcenter på hold, i mindre grupper og som pararbejde. Du skal forberede dig til undervisningen.

Læs mere om uddannelsesstart

Danskuddannelserne og prøverne er planlagt i forhold til The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Referencerammen beskriver seks overordnede niveauer for sprogfærdighed fra helt elementært til meget avanceret niveau. Referencerammen er udarbejdet for Europarådet. Den seneste udgave kan hentes hos Europarådet, hvor der også er en udførlig introduktion til den.

Se den seneste udgave af referencerammen.

Bestå modultest og danskprøver

Hver danskuddannelse består af moduler, og hvert modul bliver afsluttet med en modultest. For at kunne gå videre til næste modul skal du have bestået modultesten. De tre danskuddannelser afsluttes med en prøve, henholdsvis Prøve i Dansk 1 (PD1), Prøve i Dansk 2 (PD2), Prøve i Dansk 2 (PD3) og Studieprøven (SP).

Læs mere om, hvordan danskprøverne foregår

Her kan du også se, hvad du bliver testet i, og hvor svær prøven er.

Gratis danskuddannelse

Langt de fleste udlændinge, der flytter til Danmark, har ret til at modtage danskundervisning betalt af kommunen:

 

  • Er du flygtning eller familiesammenført med en flygtning, deltager du i danskuddannelse som led i kommunens selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. Hvis du modtager ydelser, og ikke deltager i danskuddannelsen, kan det få en betydning for, om du fortsat kan få din ydelse. Kursisterne kaldes også I-kursister.

  • Er du udenlandsk arbejdstager, studerende m.v. modtager du tilbud fra din kommune om danskuddannelse som led i et introduktionsforløb. Du er ikke forpligtet til at tage imod tilbuddet. Når du bliver visiteret til en danskuddannelse og et modul på danskuddannelsen, skal du betale et depositum på 2.000 kr. Depositum skal betales til sprogskolen, inden du starter på undervisningen. Du får dit depositum tilbage, hvis du består modultestene inden for de frister, der gælder for tilbagebetaling af depositum. Kursisterne kaldes også S-kursister.

 

Tidsfristerne for tilbagebetaling af depositum til danskuddannelse 1, 2 og 3 er:

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6
6 måneder  6 måneder  7 måneder  8 måneder  9 måneder  9 måneder 

Hver af de tre danskuddannelser er et deltidsstudie.

Tilbuddet om danskuddannelse gælder i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor du kan begynde på uddannelsen. Der er løbende start på uddannelserne gennem året. Når du flytter til en kommune, modtager du et henvisningsbrev fra kommunen. Henvisningsbrevet udgør dokumentation for starttidspunktet på de 5 år. Sprogcentrene skal tilrettelægge undervisningen, så uddannelsen kan gennemføres på 3 år.

Regler for danskuddannelse og undervisning

De præcise regler for tilbud om danskuddannelse kan du se i bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (uim.dk) og i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (uim.dk) på Udlændinge- og Integrationsministerets hjemmeside.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (uim.dk)

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (uim.dk) 

Klager

Hvis du ønsker at klage over forhold ved danskuddannelsen, skal du henvende dig til det sprogcenter, hvor du deltager i uddannelsen.

Find kontaktinformation på sprogcentrene.

Hvis du ønsker at klage over forhold ved henvisningen til danskuddannelse, skal du kontakte din kommune.