Udbydere af danskuddannelser og prøver

Kommunen er forpligtet til at tilbyde danskuddannelse. Få adgang til vejledninger og oversigter over udbydere her.

Det er en kommunal opgave, at udbyde danskuddannelse. Kommunen kan opfylde sin forpligtelse ved at:

  • Tilbyde undervisning på et kommunalt sprogcenter. Det kan eventuelt være i samarbejde med en eller flere andre kommuner
  • Indgå en driftsaftale om danskuddannelse med en udbyder.

Se mere om den kommunale forpligtelse i Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (uim.dk).

 

Alle sprogcentre tilbyder danskuddannelser (DU), og de fleste afholder også Prøve i Dansk 1, 2, og 3 (PD1, PD2 og PD3) samt Indfødsretsprøven (IP) og Medborgerskabsprøven (MP). Det er ikke alle prøveafholdende udbydere, er afholder Studieprøven (SP). 

Danskprøve A1 og A2 til ægtefællesammenførte og Forlængelsesprøven til religiøse forkyndere afholdes udelukkende på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup og på Sprogcenter Vejle.

Udbud. Kommunerne kan selv varetage opgaven med danskuddannelserne eller sende den i udbud. Kontakt de enkelte kommuner, hvis du vil vide mere.

Prøveafholdere

Prøverne afholdes af sprogcentre, der er udpeget til opgaven af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

For at blive udpeget til at afholde Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven (danskprøverne) skal sprogcenteret blandt andet være udbyder af danskuddannelse efter danskuddannelsesloven. For at blive udpeget til at afholde Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven, skal sprogcenteret være udpeget til at afholde danskprøverne. En udpegning er gældende for en periode på op til 4 år.

Udbyderne udpeges på baggrund af ansøgning til SIRI. Kontakt SIRI på for mere information om at blive udpeget som prøveafholder, ved spørgsmål, eller for at trække en udpegning tilbage.

Find sprogcentre og prøveafholdere i listerne:

Udbydere af danskuddannelser

Prøveafholdere

Love og regler

Det lovmæssige grundlag for tilbud om danskuddannelser og prøver i dansk, studieprøven og vidensprøverne finder du i Bekendtgørelse om lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (uim.dk) finder du de senest opdaterede lov- og regelgrundlag for danskuddannelser og prøver.

Bekendtgørelse om lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.