Bedømmelse ved modultest

Udbydere af danskuddannelse skal løbende evaluere kursisternes tilegnelse af sproget. Bedømmelsen sker på basis af vejledningen, hvor generelle forhold omkring testning og begrundede bedømmelser er beskrevet. Find vejledningen herunder, og læs mere om vurdering af kursisternes færdigheder.

Udbydere af danskuddannelse skal løbende evaluere kursisternes sprogtilegnelse. Oprykning fra ét modul til det næste kan først finde sted, når kursisten har nået målet for den aktuelle modulplacering.

Mundtlige og skriftlige modultest

Vejledning til mundtlige og skriftlige modultest (2006) danner grundlag for bedømmelsen og skal bidrage til at kvalificere bedømmelserne af de produktive færdigheder, mundtlig kommunikation og skrivning. Den skal også bidrage til at sikre større enighed om og ensartethed i bedømmelserne.

Vejledning til mundtlige og skriftlige modultest (2006) (pdf)

Vejledningen består af to dele:

  • Del 1 indeholder en beskrivelse af generelle forhold omkring testningen samt en gennemgang af de holistiske og analytiske bedømmelseskriterier.
  • Del 2 indeholder begrundede bedømmelser, dvs. begrundede bedømmelser af konkrete mundtlige og skriftlige besvarelser ud fra kriterierne.

Modultestene bedømmes ud fra faglige mål og bedømmelseskriterier. De faglige mål fremgår af fagbeskrivelsen i bekendtgørelsens bilag 1 på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside:

 

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (2002)(uim.dk).

 

Bedømmelseskriterierne fremgår af modultestmaterialet til hver af danskuddannelserne.

Brug vejledningen til at kvalificere din bedømmelse. Her får du god information om, hvad du skal se på, og hvilke kvalitetskrav der er til bedømmelserne.

Modultestning

 

Vejledning til modultestning (2020) (pdf)

Vejledning til modultestning (2020) beskriver de praktiske procedurer, sikkerhedsforhold mv. ved modultestningen.

 

Oversigt over samtlige mundtlige og skriftlige modultest (2023) (pdf)

Oversigt over samtlige mundtlige og skriftlige modultest til danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. indeholder en oversigt over alle opgaver på hvert modul på hver danskuddannelse.