Nyt modultestmateriale til Danskuddannelse 1, modul 4, og Danskuddannelse 3, modul 2

19-06-2024

SIRI har udgivet nyt modultestmateriale til Danskuddannelse 1, modul 4, og Danskuddannelse 3, modul 2, som træder i kraft pr. 1. september 2024.

Dette betyder, at der er kommet en del nye skriftlige formater, som underviser og kursist skal sætte sig ind i. Der er udviklet informationsark til underviser samt eksempler på de nye opgavetyper til brug i undervisningen.

Find informationsark og eksempler på de nye formater her.

Kursister på DU1 må fremadrettet benytte selvproducerede ordlister som hjælpemiddel til den skriftlige del af modultesten ligesom til prøverne.

Oversigt over samtlige mundtlige og skriftlige modultest (2024) er revideret, så den stemmer overens med de nye testformater. Derudover har SIRI udarbejdet en oversigt til undervisere for de forskellige modultest på Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3, der er tænkt som en hjælp til underviser til at få et hurtigt overblik over de forskellige test, herunder tid, hjælpemidler, materialer m.m.

Det er udelukkende forstanderen og den modultestansvarlige på sprogcenteret, der får tilsendt den fortrolige del af modultestmaterialet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til