Årsrapporten om aktiviteten på sprogcentrene i 2023 er klar

29-05-2024

Udlændinge- og Integrationsministeriets årlige rapport om aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse ligger nu på Det Nationale Integrationsbarometer. Rapporten viser blandt andet, at aktiviteten i 2023 i høj grad var præget af fordrevne fra Ukraine.

I 2023 var der ifølge rapporten 62.235 kursister, der fulgte danskundervisningen på en af de tre danskuddannelser. Dette er en stigning på 5.521 kursister sammenlignet med 2022. Udviklingen skyldes især fordrevne fra Ukraine. Ukrainerne udgjorde 27 pct. af alle kursister i 2023, og de var var dermed den klart største gruppe, når der inddeles efter nationalitet. Den næststørste gruppe er tyskere med 5,7 %.

Disse og andre tal kan du læse mere om i rapporten Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2023. Rapporten præsenterer tal for forløbs- og kursistsammensætningen på danskuddannelserne, for undervisningsaktiviteten og for de afsluttende prøver. Den viser og beskriver endvidere nogle hovedtal for udviklingen i perioden 2014-2023. Rapporten ligger på Det Nationale Integrations-barometer, og du finder den og rapporterne fra de tidligere år ved at følge dette link:

Alle årsrapporter på Det Nationale Integrationsbarometer