Nu er det muligt at søge tilskud til sprogmakkere for igu-ansatte

25-04-2024

Virksomheder med igu-ansatte kan nu søge om tilskud for lønudgifter til medarbejdere, der fungerer som sprogmakkere til igu-ansatte.

Tilskuddet dækker de faktiske lønomkostninger pr. time for medarbejderen, der fungerer som sprogmakker i virksomheden. Virksomheder kan søge om frikøb for max 5 timer pr. uge i op til 26 uger pr. sprogmakker. Virksomheden kan desuden søge om befordringsgodtgørelse ifm. medarbejderens deltagelse i sprogmakkerkurset. 

Det er et krav, at den medarbejder, der søges om frikøb for, har deltaget eller deltager i sprogmakkerkurset, som udbydes af UCplus i samarbejde med SIRI.

Der er i alt afsat 5,9 mio. kr. i 2024 samt 2,3 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027.

Find ansøgningsskema for frikøb af medarbejdere samt vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet her.

Forsøgsordning med pulje til frikøb

Puljen er en forsøgsordning, og puljemidlerne er afsat som en del af trepartsaftalen om forlængelse og udvidelse af igu-ordningen. Puljens formål er at give arbejdspladser mulighed for at afsætte ressourcer til rollen som sprogmakker. Dette skal styrke de igu-ansattes muligheder for at opnå dansksproglige kompetencer og indgå i et arbejdsfællesskab på arbejdspladsen under et igu-forløb.