Information om justering af niveauet på Danskuddannelse 1 og indførelse af en ny Prøve i Dansk 1

08-05-2024

I forbindelse med den politiske aftale om en ny arbejdspligt er det besluttet at justere slutniveauet på Danskuddannelse 1. Dette vil medføre nogle ændringer på Danskuddannelse 1, når lovforslaget om den nye arbejdspligt forventeligt træder i kraft 1. januar 2025.

Modul 6 afskaffes fra 1. januar 2025

Beslutningen om at justere slutniveauet medfører, at modul 6 på Danskuddannelse 1 afskaffes fra 1. januar 2025, og at niveauet for den afsluttende Prøve i Dansk 1 sænkes svarende til det nuværende niveau for modultesten på Danskuddannelse 1, modul 5 (svarende til niveau A1 skriftligt og A2+ mundtligt). Ændringen betyder, at prøveterminen vinter 2024 vil være sidste gang, man som prøvedeltager kan afslutte Danskuddannelse 1 med den nuværende Prøve i Dansk 1.

Ny Prøve i Dansk 1 indføres fra sommer 2026

SIRI har påbegyndt udviklingen af en ny Prøve i Dansk 1, som tester kursisternes dansksproglige færdigheder på det nye niveau for prøven. Det forventes, at den nye prøve vil blive taget i brug fra sommer 2026.

Overgangsordning i 2025

I perioden mellem afskaffelsen af den nuværende Prøve i Dansk 1 og indførelsen af den nye Prøve i Dansk 1 vil der blive indført en overgangsordning, hvor prøvedeltagere, der afslutter Danskuddannelse 1, vil blive testet ved brug af et særligt testmateriale. Der vil blive udsendt mere information om dette på et senere tidspunkt.

Udvikling af en ny prøve der understøtter kvalitet i undervisningen

SIRIs arbejde med at udvikle en ny Prøve i Dansk 1 har fokus på at understøtte kvaliteten i undervisningen på Danskuddannelse 1. Målet er at udvikle en ny prøve, som er tilpasset kursistgruppen, og som medvirker til at skabe en god sammenhæng mellem undervisning og prøveform. Desuden er det et mål, at prøven understøtter kursisternes udvikling af et funktionelt hverdagssprog relateret til deres hverdags- og arbejdsliv. For at opnå dette har SIRI i samarbejde med tre forsøgsskoler igangsat en afprøvning af metoder i undervisningen på Danskuddannelse 1 modul 5, som kan lede frem mod en ny type mundtlig prøve kaldet en portfolioprøve. Forsøgsskolernes afprøvninger vil danne grundlag for det videre arbejde med at udvikle en ny Prøve i Dansk 1 og med at understøtte kvaliteten i undervisningen.