Indfødsretsprøven afholdes den 29. maj 2024

27-05-2024

Onsdag den 29. maj 2024 kl. 13.00-13.45 afholdes Indfødsretsprøven på sprogcentre over hele landet.

Én af betingelserne for at få dansk indfødsret (statsborgerskab) er, at man har bestået Indfødsretsprøven.

Prøven består af 45 spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie samt danske værdier.

35 af spørgsmålene stilles med udgangspunkt i Læremateriale til Indfødsretsprøven – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Deltagerne kan forberede sig til prøven ved at læse lærematerialet til prøven.

Prøven består herudover af 10 spørgsmål, som prøvedeltagerne ikke har mulighed for at forberede sig på i lærematerialet. 5 af de 10 spørgsmål er aktuelle spørgsmål, der tager udgangspunkt i begivenheder, som har været bredt dækket i de danske nyhedsmedier. Endvidere er der 5 uforberedte værdispørgsmål, der omhandler danske værdier som ytringsfrihed, ligestilling eller forholdet mellem religion og lovgivning.

For at bestå prøven skal deltagerne besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt. Herunder skal de svare korrekt på mindst 4 af de 5 uforberedte spørgsmål om danske værdier.

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), der udarbejder Indfødsretsprøven. Prøven er kvalitetssikret ved bl.a. ved tilknytning af et panel af to eksterne eksperter, der har bistået SIRI med gennemgang og kvalitetssikring af prøvens spørgsmål.

Baggrund

Beståelsesprocenten for Indfødsretsprøven forventes offentliggjort primo juli 2024.

Læs mere om Indfødsretsprøven på danskogproever.dk Indfødsretsprøve - statsborgerskab

Medborgerskabsprøven afholdes også den 29. maj 2024. Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man opfylde kravet om medborgerskab, som er én af betingelserne for at få permanent opholdstilladelse i Danmark.

Fakta

6.311 personer er tilmeldt Indfødsretsprøven.

Indfødsretsprøven afholdes af 46 sprogcentre fordelt over hele landet.

Indfødsretsprøven består af 45 spørgsmål, der skal besvares inden for 45 minutter.

35 af spørgsmålene er udarbejdet på baggrund af materialet Læremateriale til Indfødsretsprøven – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

5 af spørgsmålene vedrører aktuelle emner og kan omhandle fx politiske eller kulturelle begivenheder.

5 af spørgsmålene vedrører danske værdier og kan omhandle ytringsfrihed, ligestilling eller forholdet mellem religion og politik.

De 45 spørgsmål er multiple choice-spørgsmål med 2 eller 3 svarmuligheder. Af disse 45 spørgsmål skal de 36 besvares korrekt, herunder 4 af de 5 værdispørgsmål, for at bestå prøven. 

Prøvesættet bliver offentliggjort på siri.dk og danskogproever.dk umiddelbart efter, at prøven er afholdt den 29. maj 2024.