Danskprøverne gøres fortrolige fra vinterterminen 2024

11-06-2024

Fra vinterterminen skal danskprøverne behandles som fortroligt materiale, også efter at prøverne er afholdt.

Med vedtagelsen af lovforslag L157 er det bestemt, at danskprøverne fremover skal være fortrolige, også efter at prøverne er afholdt. Dette stiller nye krav til prøveafholdere, idet de skal være omhyggelige med at indsamle prøverne i prøvelokalerne og sørge for, at prøvedeltagerne ikke tager prøver og besvarelser med sig ud, når de forlader prøvelokalet. Ligeledes må prøverne heller ikke offentliggøres eller anvendes i undervisningen.

Den nye regel om fortrolighed gælder fra og med prøveterminen vinter 2024 og gælder prøvemateriale til både de mundtlige og de skriftlige dele af Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven.

Formålet med reglen om fortrolighed, efter at prøverne er afholdt, er, at prøvematerialet fremover skal indgå i en lukket opgavebank, så materialet løbende kan videreudvikles og genbruges.

SIRI er i gang med at tilrette prøvebekendtgørelsen og den dertil hørende vejledning, ligesom der planlægges webinarer efter sommerferien, så alle er klar på opgaven.

Ændringsloven kan findes på Retsinformation her: 

Se ændringsloven (Retsinformation)