Vejledning til tilsynsførende og indberetning

Kommunerne skal udarbejde en tilsynsrapport om danskuddannelserne hvert andet år. Læs om fristen for indlevering, indberetningsskabelon og vejledning om tilsynsrapport.

Fristen for indlevering af tilsynsrapporter til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) er den 1. december i året, hvor tilsynsrunden slutter.

Den næste frist for indlevering af tilsynsrapporter er den 1. december 2024. Tilsynsrapporterne og tilhørende bilag skal sendes til .

Indberetningsskabelon

Kommunernes tilsynsrapport baseres på indberetningsskabelonen fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Kommunerne skal bruge og udfylde indberetningsskabelonen og opdatere den forud for hver indleveringsrunde. Den nyeste version af skabelonen skal altid anvendes til den endelige tilsynsrapport.

Indberetningsskabelon 2020-2022 (word).

Vejledning om det kommunale tilsyn

Vejledning om kommunernes tilsyn med danskuddannelserne beskriver, hvordan et tilsyn kan føres for at sikre bedst mulig kvalitet i danskuddannelserne. I vejledningen giver Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) anbefalinger til, hvordan tilsynet kan føres løbende. I vejledningen gennemgås de områder, som indgår i indberetningsskabelonen.

Vejledning om kommunernes tilsyn med danskuddannelserne (pdf).

Nøgletal

Til brug for det løbende tilsyn udvikler Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) halvårligt nøgletalsark med informationer om de enkelte sprogcentres kursisttal, gennemførselshastighed, karaktergennemsnit, fravær m.m. De seneste nøgletalsark finder du her:

Nøgletalsark danskuddannelserne 1. halvår 2023 (Excel)

Nøgletalsark danskuddannelserne 2. halvår 2022 (Excel)

Nøgletalsark danskuddannelserne 1. halvår 2022 (Excel)

Nøgletalsark danskuddannelserne 2. halvår 2021 (Excel)

Nøgletalsark danskuddannelserne 1. halvår 2021 (Excel)

 

Du finder en nærmere beskrivelse af nøgletallene i nøgletalsarkene, herunder antallet af kursister, fraværsprocent og karaktergennemsnit i denne vejledning:

Vejledning til nøgletalsark