Sådan foregår prøverne

A1-prøven og A2-prøven er begge mundtlige prøver i dansk.

A1-prøven og A2-prøven i dansk bliver afholdt løbende året rundt på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup på Sjælland og på Sprogcenter Vejle i Jylland.

Begge prøver består af 30 spørgsmål. Du skal svare rigtigt på mindst 21 af spørgsmålene i hver prøve for at bestå, og du må ikke bruge hjælpemidler til prøven.

Prøverne bliver gennemført ved hjælp af en computer, der afspiller spørgsmålene og optager dine mundtlige svar. Under prøven sidder du med høretelefoner på, men du skal ikke selv betjene computeren og bruge mus eller tastatur.

Den samlede prøvetid for A1-prøven er cirka 20 minutter og cirka 25 minutter for A2-prøven.

Få mere viden om prøverne på nyidanmark.dk

Det skal du kunne for at bestå

For at bestå A1-prøven i dansk skal du kunne forstå og bruge velkendte dagligdagsudtryk:

 • præsentere dig selv og andre
 • stille og besvare spørgsmål om personlige forhold, fx om hvor du bor, hvem du kender, eller ting du har
 • indgå i en meget enkel samtale, hvor taletempoet er langsomt, og hvor udtalen er tydelig.

Prøven er delt op i fire delprøver:

 • I delprøve 1 skal du svare på spørgsmål om sig selv.
 • I delprøve 2 skal du lytte til en række korte tekster og svare på spørgsmål om teksterne.
 • I delprøve 3 skal du lytte til en række tekster og svare på, om et bestemt billede passer til hver tekst.
 • I delprøve 4 skal du lytte til en række korte historier og svare på spørgsmål om hver historie.

Se et eksempel på A1-prøven (mp4)

Niveauet i A2-prøven er noget højere end niveauet i A1-prøven.

For at bestå A2-prøven i dansk skal du kunne:

 • forstå og bruge almindelige ord og udtryk inden for almindelige områder, fx oplysninger om familien og dig selv, indkøb, dit lokalområde og arbejde
 • indgå i en samtale om enkle og kendte situationer, fx om din baggrund, hvad du synes om dit lokalområde og arbejde, hvad du godt kan lide, og hvad du har lyst til at lave.

Prøven er delt op i fire delprøver:

 • I delprøve 1 skal du svare på spørgsmål om dig selv
 • I delprøve 2 skal du lytte til en række tekster og svare på spørgsmål om teksterne
 • I delprøve 3 skal du lytte til en række dialoger og svare på spørgsmål om hver dialog
 • I delprøve 4 skal du lytte til en fortælling og svare på spørgsmål om fortællingen.

Se et eksempel på A2-prøven (mp4)