Om A1-prøven og A2-prøven i dansk

Hvis du får opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ægtefællesammenføring, skal du som udgangspunkt bestå en danskprøve på A1-niveau og på A2-niveau eller en anden danskprøve på samme eller højere niveau.

A1-prøven og A2-prøven er mundtlige prøver i dansk sprog for ægtefællesammenførte udlændinge.

Hvis du får opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ægtefællesammenføring, er der flere betingelser for, at du kan opholde dig i Danmark. En af betingelserne er, at du består de to prøver i dansk.

Tidsfrister og tilmelding

Fristen for at bestå A1-prøven er 6 måneder, og fristen for at bestå A2-prøven er 9 måneder. Hvis du er i Danmark, når du får din opholdstilladelse, regnes fristerne på 6 og 9 måneder fra Udlændingestyrelsens dato for meddelelse af opholdstilladelsen. Hvis du er i udlandet, når du får din opholdstilladelse, regnes fristerne på 6 og 9 måneder, fra den dato, hvor du får registreret din adresse i folkeregistret i Danmark.

Tidsfristerne fremgår af det brev om opholdstilladelse, som du modtager fra Udlændingestyrelsen. For begge prøver gælder det, at fristen bliver forlænget med 3 måneder, hvis du går op til prøven inden for fristen, men ikke består.

Du kan også opfylde kravet om bestået A1-prøve eller A2-prøve ved at have bestået en række andre prøver. Du skal dog være opmærksom på, at en bestået modultest på danskuddannelserne for voksne udlændinge m.fl. ikke kan stå i stedet for A1-prøven og A2-prøven.

Se, hvilke andre prøver der kan stå i stedet for A1-prøven og A2-prøven i bekendtgørelsens bilag 1 og 2 på uim.dk (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Udlændingestyrelsen har udarbejdet en informationspakke om A1-prøven og A2-prøven i dansk til ægtefællesammenførte i Danmark. Her kan du læse mere om tidsfristerne for prøverne, og hvordan du kan tilmelde dig.

Læs mere om prøverne på nyidanmark.dk