Klagevejledning til A1-prøven og A2-prøven i dansk

Du har ret til at klage over forhold ved A1-prøven og A2-prøven i dansk. Du kan klage over forhold under prøven eller over bedømmelsen af prøven.

Klage over bedømmelsen af prøven

Du har mulighed for at klage over afgørelsen af, om prøven er bestået eller ikke er bestået.

Hvis du vil klage over bedømmelsen af prøven, skal du gøre det senest 7 dage efter, at Udlændingestyrelsen har sendt afgørelsen af, om du har bestået eller ej.

I klagen må du gerne skrive, hvorfor du mener, at bedømmelsen er forkert.

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), der behandler klager over bedømmelsen af prøverne. Du kan sende din klage til SIRI med Digital Post (fx fra e-Boks, Mit.dk, Borger.dk eller via Digital Post appen). Vælg "Styrelsen for International Rekruttering og Integration", og vælg så "Danskprøver" som modtager. SIRI vil efterfølgende kontakte dig for at høre yderligere eller for at meddele dig en afgørelse på din klage.

Hvis du vil klage over bedømmelsen af prøven, skal du gøre det senest 7 dage efter, at afgørelsen på din prøve er blevet sendt til dig.

Klage over forhold under prøven

Det er også muligt at klage over forhold under prøven. Hvis du vil klage over forhold under prøven, skal du gøre det senest 7 dage efter, at prøven har fundet sted. I klagen må du gerne skrive, hvorfor du mener, at forholdene ikke var i orden.

Det er Udlændingestyrelsen (US), der behandler klager over forhold under prøven. Du kan sende din klage til US via kontaktformularen, som du finder på nyidanmark.dk.

Hent kontaktformularen på Nyidanmark.dk.