Om forlængelsesprøven

Hvis du har en opholdstilladelse som religiøs forkynder, som du gerne vil forlænge, skal du tage Forlængelsesprøven.

Forlængelsesprøven er en mundtlig prøve, som består af to dele - en prøve i dansk sprog og en prøve i viden om danske samfundsforhold.

Du skal tage prøverne i forlængelse af hinanden, og begge prøver skal være bestået, for at du har bestået Forlængelsesprøven. Hvis du kun består den ene af prøverne, skal du op til en ny Forlængelsesprøve, hvor du skal bestå både prøven i dansk sprog og prøven om danske samfundsforhold.

Det er muligt at tage Forlængelsesprøven flere gange, men den skal være bestået senest 6 måneder efter, at du første gang har fået din opholdstilladelse.

Hvis du ikke har bestået prøven indenfor fristen, kan du ikke få forlænget din opholdstilladelse.

Læs mere om Forlængelsesprøven i bekendtgørelsen hos Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Sådan foregår prøverne

Forlængelsesprøven bliver afholdt på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup på Sjælland og på Sprogcenter Vejle i Jylland. Prøven er individuel, og det er ikke tilladt at bruge hjælpemidler.

Du skal tilmelde dig prøven online. Vær opmærksom på, at du først kan tilmelde dig, når du har fået din opholdstilladelse.

Se, hvordan du tilmelder dig prøven i din opholdstilladelse.

Både sprogprøven og vidensprøven bliver gennemført ved hjælp af en computer, der afspiller spørgsmålene. Ved nogle spørgsmål, bliver der også vist et billede. Under prøverne sidder du med høretelefoner på, men du skal ikke selv betjene computeren eller bruge mus eller tastatur. Computeren optager dine svar undervejs og sender dem til bedømmelse, når prøven er slut.

Den samlede prøvetid for både prøven i dansk sprog og prøven i viden om dansk samfundsforhold er cirka 30 minutter alt afhængigt af længden på de enkelte spørgsmål.

Det skal du kunne for at bestå

Prøven i dansk sprog består af 30 spørgsmål, og du skal svare rigtigt på mindst 21 af spørgsmålene for at bestå prøven.

Prøven er delt op i fire delprøver:

  • I delprøve 1 skal du svare på spørgsmål om dig selv.
  • I delprøve 2 skal du lytte til en række korte tekster og svare på spørgsmål om teksterne.
  • I delprøve 3 skal du lytte til en række tekster og svare på, om et givent billede passer til hver tekst.
  • I delprøve 4 skal du lytte til en række korte historier og svare på spørgsmål om hver historie.

Prøven i dansk sprog er på A1-niveau, hvor du skal kunne:

  • Præsentere dig selv og andre.
  • Stille og besvare spørgsmål om personlige forhold, fx om bopæl, bekendte eller ting du ejer.
  • Indgå i en meget enkel samtale, hvor taletempoet er langsomt, og hvor udtalen er tydelig.

Prøven i viden om danske samfundsforhold består af 30 spørgsmål om Danmark og det danske samfund, og du skal svare rigtigt på mindst 21 af spørgsmålene for at bestå prøven.

Sprogligt er prøven på B1-/B2-niveau, og spørgsmålene er relateret til materialet i forberedelsespakken.

Til prøven bliver du testet i:

  • Dit kendskab til danske normer, værdier og grundlæggende rettigheder blandt andet de danske demokratiske principper, det enkelte menneskes frihed og personlige integritet, tros- og ytringsfrihed, kønnenes ligestilling og kvinders rettigheder.

  • Dit kendskab til mere praktiske og konkrete forhold, blandt andet forbud mod vold og mod kvindelig omskæring, ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab, opdragelse og forældreansvar over for børn og uddannelse, sundhed, arbejde, skat mv.