Klagevejledning til Forlængelsesprøven

Du har ret til at klage over forhold i forbindelse med forlængelsesprøven. Du kan klage over forhold under prøven eller over bedømmelsen af prøven.

Klage over bedømmelsen af prøven

Du har mulighed for at klage over bedømmelsen af prøven. Hvis du vil klage over bedømmelsen, skal du gøre det senest 7 dage efter, at Udlændingestyrelsen har sendt afgørelsen af, om du har bestået eller ej.

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), der behandler klager over bedømmelsen af prøven.

Du kan sende din klage med Digital Post (fx fra e-Boks, Mit.dk, Borger.dk eller via Digital Post appen). I klagen må du gerne skrive, hvorfor du mener, at bedømmelsen er forkert. Vælg "Styrelsen for International Rekruttering og Integration", og vælg så "Danskprøver" som modtager.

SIRI vil efterfølgende kontakte dig for at høre yderligere eller for at meddele dig en afgørelse af din klage.

Hvis du vil klage over bedømmelsen af prøven, skal du gøre det senest 7 dage efter, at du har fået afgørelsen på din prøve.

Klage over forhold under prøven

Det er også muligt at klage over forhold under prøven. Hvis du vil klage over forhold under prøven, skal du gøre det senest 7 dage efter, at prøven har fundet sted.

Det er Udlændingestyrelsen, der behandler klager over forhold under prøven.

Du kan kontakte Udlændingestyrelsen via digital post (fx fra e-Boks, Mit.dk, Borger.dk eller via Digital Post appen), hvis du vil sende fortrolige oplysninger. Vælg "Udlændingestyrelsen" som modtager.