Videnspakken er baseret på både forskning fra de nordiske lande og indhentet viden fra praksis på danske arbejdspladser.

Videnspakken henvender sig til kommunale medarbejdere og ansatte på sprogcentre, der arbejder med beskæftigelsesrettede integrationsindsatser samt virksomheder, der ønsker inspiration til sproglig opkvalificering af deres medarbejdere på arbejdspladsen.

En af konklusionerne i videnspakken er, at det er vigtigt at tilrettelægge arbejdet, så den udenlandske medarbejder kan kommunikere med sine dansktalende kolleger om opgaverne. Dansk læres bedst, når den faglige og sproglige opkvalificering går hånd i hånd, og løbende sparring med kollegerne gør en stor forskel. Også mentorforløb kan være en stor hjælp, da mentoren kan hjælpe den udenlandske medarbejder med at forstå arbejdspladsens kultur, normer og rutiner.

 

Hent videnspakken om sproglæring på arbejdspladsen