30-08-2023

Evaluering af sprogmakkeruddannelsen og sprogstøtteindsatsen udarbejdet af SIRI og LærDansk.

SIRI har udarbejdet en evaluering af sprogstøtteindsatsen for igu-sprogmakkere fra august 202-august 2022. En sprogmakker er en medarbejder, som får et kursus i, hvordan de kan hjælpe kommende eller nuværende igu-ansatte sprogligt, fagligt og socialt på arbejdspladsen. Sprogstøtteindsatsen (mentorindsatsen til sprogmakkeren) består i, at sprogmakkeren får besøg af en underviser (sprogstøtte) ude på virksomheden, som inspirerer og vejleder til, hvordan man som sprogmakker kan hjælpe den tosprogede medarbejder med at lære dansk i forbindelse med arbejdet.

Evalueringen peger bl.a. på, at det øger tryghed og trivsel hos igu-ansatte at have en udpeget sprogmakker på arbejdspladsen. En anden central pointe i evalueringen er, at det kræver opbakning og støtte fra ledelsen samt inddragelse af andre kolleger på arbejdspladsen at fremme sproglæring på arbejdspladsen. Sprogstøtten til sprogmakkeren har desuden spillet en stor rolle allerede fra den indledende telefonsamtale, hvor sprogmakkeren er blevet inspireret til, hvad de kan gøre for den igu-ansattes sprogtilegnelsen på lige præcis deres arbejdsplads.

LærDansk har udarbejdet en evaluering af sprogmakkeruddannelsen fra ultimo 2019 til medio 2022, hvor LærDansk var udbyder af uddannelsen for sprogmakkere til igu-ansatte.

Evalueringen viser, at sprogmakkerne generelt har positive erfaringer med at være sprogmakker, og tre ud af fire vil gerne være det igen. Sprogmakkerne vurderer selv, at de særligt har bidraget til de igu-ansattes sproglige læring ift. opgaveløsning, forståelse for formelle regler og procedurer samt for de uformelle regler, forventninger og procedurer på arbejdspladsen.

UCplus tilbyder lige nu i samarbejde med SIRI gratis sprogmakkerkurser med sprogstøtte.

Læs mere om tilbuddet og tilmeld dig til et kommende sprogmakkerkursus

Hent SIRIs evaluering af sprogstøtteindsatsen (pdf)

Hent LærDansks evaluering af sprogmakkerordningern (pdf)