Ny trepartsaftale om forlængelse og udvidelse af igu har øget fokus på dansk

20-10-2023

Arbejdsmarkedets parter og regeringen indgik den 20. september 2023 en trepartsaftale om videreførsel og udvidelse af integrationsgrunduddannelsen (igu).

Trepartsaftalen indebærer bl.a. at:

  • Sprogmakkerordningen styrkes ved, at der indføres en forsøgsordning vedr. tilskud til frikøb af medarbejdere, der fungerer som sprogmakkere for den igu-ansatte.
  • Der etableres et antal fagspecifikke retninger, hvor hovedparten af indholdet i skoledelen er fastlagt på forhånd.
  • Der i 2. halvår 2026 udarbejdes en evaluering, bl.a. med fokus på danskkundskaber og betydningen af dansksproglige kompetencer.

Aftalens elementer forventes at træde i kraft fra den 1. januar 2024.

Læs hele aftalen, herunder om udvidelsen af målgruppen for igu på siri.dk 

Styrkelse af sprogmakkerordningen

I forbindelse med videreførelsen og udvidelsen af ordningen har parterne haft et stort ønske om et skærpet fokus på dansksproglige kompetencer. Der vil derfor blive indført en forsøgsordning vedr. tilskud til frikøb af medarbejdere i perioden 2024-2027. Formålet med forsøgsordningen er at fremme anvendelsen af sprogmakkerordningen, og derigennem styrke de igu-ansattes muligheder for bl.a. at opnå dansksproglige kompetencer under et igu-forløb.

Etablering af fagspecifikke retninger

Parterne er enige om, at der skal etableres et antal fagspecifikke retninger, hvor hovedparten af indholdet i skoledelen er fastlagt på forhånd. Der er i forlængelse heraf enighed om, at sprogundervisning skal indtænkes som en central del af de fagspecifikke retninger.

I forbindelse med etableringen af de fagspecifikke retninger afsættes en understøttende pulje i perioden fra andet halvår 2025 til og med 2027 med henblik på at sikre, at danskundervisning bliver en væsentlig integreret del i de 23 ugers faglige kurser.

Det er forventningen, at de fagspecifikke retninger kan være etableret medio 2025.

Fokus på betydningen af dansksproglige kompetencer

Forlængelsen af igu-aftalen gælder i fire år frem til den 31. december 2027. Aftaleparterne er enige om, at der i 2. halvår 2026 skal udarbejdes en evaluering, der bl.a. skal have fokus på, hvilken betydning dansksproglige kompetencer har for muligheden for at overgå til ordinært arbejde eller kompetencegivende uddannelse efter et afsluttet igu-forløb. Evalueringen skal også belyse, i hvilket omfang de styrkede tiltag med fokus på dansk i ordningen har den ønskede virkning.

Få mere at vide: Webinar om igu og den nye trepartsaftale

Den 29. november kl. 10.00 – 12.00 afholder SIRI et webinar om integrationsgrunduddannelsen (igu), hvor der vil være fokus på den nye trepartsaftale. På webinaret vil du også få mere viden om igu, og hvordan den kan styrke jobmatch og opkvalificering i din kommune. Deltagelse er gratis.

Læs mere om webinaret og tilmeld dig

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte SIRIs rejsehold på .