Webinar om igu og den nye trepartsaftale - 29.11. 2023

09-09-2023

Tema og indhold:

Integrationsgrunduddannelsen (igu) er et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning eller familiesammenført til en flygtning (inkl. ukrainere og afghanere meddelt midlertidig opholdstilladelse efter særloven). Med lønnet praktik og opkvalificering i en toårig periode er igu’en et supplement til de ordninger, der i forvejen findes i form af virksomhedspraktik, løntilskud og mentorordninger. 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev i september 2023 enige om at videreføre og udvide igu-ordningen i yderligere fire år, så man frem til 31. december 2027 kan etablere nye igu-ansættelser.

 Videreførelsen indebærer bl.a. en udvidelse af kravene til målgruppens opholdsperiode i Danmark og alder samt øget fokus på fremme af dansksproglige kompetencer.

 På webinaret får du bl.a. viden om:

  • Integrationsgrunduddannelsens (igu) centrale elementer
  • Trepartsaftalen om videreførelse og udvidelse af integrationsgrunduddannelse (igu)
  • Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og de tilknyttede lovgivninger.
  • Hvordan igu kan anvendes i praksis.
  • Samarbejdsmodeller for at sikre den faglige opkvalificering.

Målgruppe:

Fagprofessionelle på beskæftigelses- og integrationsområdet, fx. kommunale medarbejdere, beskæftigelses- eller virksomhedskonsulenter mv., medarbejdere og ledere på sprogcentre samt virksomheder med interesse for igu.

Hvor og hvornår:

Onsdag den 29. november kl. 10.00 – 12.00.

Pris: Gratis