Webinar: Inddragelse af kursistens sprog i undervisningen - 26.02.2024

18-09-2023

Tema og indhold

SIRI har i 2020-2022 givet støtte til 10 udviklingsprojekter med sigte på udvikling og/eller afprøvning af nye metoder i danskundervisningen og på udvikling af et konkret produkt.  Projekterne præsenteres på tre webinarer med hver sit tema.

CLAVIS, Sprogcenter Næstved og Center for Dansk og Integration, Køge har i samarbejde med Københavns Professionshøjskole udviklet metoder og tilgange til, hvordan kursistens sprog kan inddrages i praksis. Hør om hvordan man som underviser kan anvende translanguaging i undervisningen og om hvordan et videobaseret undervisningsmateriale for tingrinyatalende kan kombineres med den helt særlige tilgang: systemisk funktionel lingvistik – en metode til kontekstnær sprogudvikling.

Flere af projekterne kan allerede findes her på hjemmesiden. 

Målgruppe

Alle interesserede er velkomne på webinaret.

Hvor og hvornår

Webinaret er online og foregår den 26. februar 2024 fra kl. 13:00 til 14:15.

Tilmeldingsfristen er den 21. februar 2024.

Pris

Gratis.